Powered by IdoIT

Meetings And Matters

school,basisonderwijs,
speciaal onderwijs,toetsen,rugzakje,ouders,
begeleiding,RT,passend onderwijs,voorlichting,kind

Hulp aan ouders

Ouders moeten steeds meer kunnen en weten, als het gaat om het maken van onderwijs/begeleidingskeuzes voor hun kind.

De communicatie tussen ouders en school verloopt niet altijd vlekkeloos, ook al zijn beide partijen daar in principe wel toe bereid. Rugzakjes, RT, ouderbetrokkenheid, toetsen, middelbaar onderwijs, speciaal onderwijs, allemaal zaken waar ouders mee te maken (kunnen) krijgen en waar gedegen communicatie zeer belangrijk is.

Helaas lopen soms de frustraties en teleurstellingen bij ouders hoog op. En waar moeten ze dan heen?

Meetings and Matters biedt ondersteuning voor ouders die aan het begin staan van een hulpverleningstraject. Of als ze vastgelopen zijn in het hulpverleningstraject.

Dat kan zijn door voorlichting of informatie te geven over een onderwerp, waar ouders tegenaan lopen in het onderwijs. Maar advisering en coaching zijn ook mogelijk. Indien wenselijk kan zelfs samen met de school gesproken worden om nieuwe kansen te ontwikkelen.