Powered by IdoIT

Meetings And Matters

werkgroep,teamvergadering,team,communiceren,communicatie,teamontwikkeling,teams,studiedag,directie

Communicatie, teambuilding, teamontwikkeling

Teamvergaderingen, studiedagen, werkgroepen, allemaal momenten waarop de directie over het algemeen de wens heeft te communiceren met het team en/of het team onderling te laten samenwerken.

Toch hoor je juist over de communicatie en de samenwerking binnen teams veel onvrede. Geen tijd, geen gezamenlijke visie, geen plezier, geen luisterend oor, enz.

Het is belangrijk gericht tijd te nemen voor teambuilding, voor bezinning en plezier.

Kinderen en ouders, maar vooral ook het team zelf zal door een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en welbevinden, een positieve kracht voelen en zien. Dit zal de school aantrekkelijk maken om er te komen, te werken en samen te werken.