Powered by IdoIT

Meetings And Matters

adhd,problemen,ouder,asperger,
autisme,kind,begeleiding,dyslexie,
ontwikkelingsproblemen,gedragsproblemen,ouders,begeleiden,mogelijkheden,pdd nos,school,onderwijs,leerproblemen,hulp

Ouders willen de beste hulp voor hun kind

Een bijzondere doelgroep waar Meetings and Matters haar steun en begeleiding aan biedt zijn ouders.

Veel ouders worden belast doordat hun kind zich niet ontwikkelt zoals verwacht mag worden. Ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen zoals autisme, asperger, pdd nos, dyslexie, adhd en dergelijke kunnen ouders en school behoorlijk onder druk zetten. Vaak is er al een heel traject aan hulpverlening geweest zonder gewenst resultaat.

School en ouders moeten tegenwoordig meer en meer gelijkwaardig gesprekspartners zijn. Dit is voor beide partijen niet makkelijk. Verschillen in belangen en kennis maken dat ouders zich onmachtig voelen en gefrustreerd in hun pogingen om voor hun kind het juiste onderwijs en de juiste begeleiding te krijgen. Scholen weten soms ook niet alles, en voor ouders is het vaak een enorme opgaaf om in de enorme brij van mogelijkheden voor hulp en begeleiding hun weg (zelf) te vinden. Wie kan dan helpen?

Meetings and Matters luistert naar ouders en adviseert en begeleidt bij deze lastige processen. Zodat ouders uiteindelijk, in goede harmonie met school, de juiste begeleiding voor hun kind op de juiste plek krijgen.

Zowel ouders als scholen kunnen de expertise op gebied van speciaal onderwijs en passend onderwijs van Meetings and Matters inroepen. Neemt u vrijblijvend contact op.