Powered by IdoIT

Meetings And Matters

coachen,luisteren,trainen,advies,coach

Advies en coaching

Meetings and Matters adviseert, coacht of traint bij werkgerelateerde vraagstukken, waar steun van buitenaf behulpzaam kan zijn.

Het belangrijkste uitgangspunt is gericht, bewust luisteren, naar de ander Ún naar jezelf.

Om een route te kunnen uitzetten, moet je weten waar je begint. Reden om echt stil te staan bij wat er NU is aan gevoelens, zaken die al goed gaan, verwachtingen en doelstellingen.

Het welbevinden van mensen en het ontdekken en benutten van de talenten van mensen staat bovenaan. Daar zou onsinziens ook de aandacht het meest naar uit moeten gaan in organisaties en in ieder afzonderlijk. Vragen als: waar ben je goed in, wat kan beter, wat wil je enz. zijn leidend in de gesprekken.
Maar ook: waar is de organisatie goed in, wat kan beter en hoe kan je dat aanpakken.

Meetings and Matters helpt mensen ontwikkelingskansen te pakken.