Powered by IdoIT

Meetings And Matters

onderwijs,cursus schoolplan,studiedag,Jaarverslag,
schoolplan 2011-2015,Schoolgids,Scholingsplan,basisschool,Passend Onderwijs,Jaarplan

Het schoolplan 2011-2015

Het ontwikkelen van een schoolplan 2011-2015 is voor basisscholen complexer dan voorgaande schoolplannen omdat hieruit moet blijken, dat u goed voorbereid bent op Passend Onderwijs.

Een schoolplan dient te passen bij een reeks van bestaande documenten en wetten, maar bovenal bij de mensen waar het plan over gaat. Zie een voorbeeld van een schoolplan, ontwikkeld en geschreven voor Onderwijs Zorg Combinatie Orion in Leiderdorp.

Voor het ontwikkelen van een schoolplan spelen bestaande documenten een rol en moeten er mensen geïnterviewd worden. Tijdens één of twee scholingsdagen wordt duidelijk wat in het team leeft en .......

alle informatie krijgt op een gestuctureerde manier plaats in het schoolplan.

Meetings And Matters kan u op verschillende manieren helpen bij het tot stand komen van een schoolplan 2011-2015:

Stappenplan voor het maken van keuzes voor het schoolplan
Bestaande
documenten
Interviews Scholingsdag Commentaren
concepten
Presentatie
van het
schoolplan
Wet en inspectie x        
Kwaliteit systeem x        
Sociaal Veiligheids Beleid x        
WSNS Beleid x        
Team / werkvloer x x x   x
IB-ers x x x x x
Directie x x x x x
Bovenschools management x     x x
Medezeggenschapsraad x     x x

Andere documenten kennen een vergelijkbaar, maar beperkter, traject:

Ook bij het samenstellen van deze documenten kunt u de expertise van Meetings And Matters inschakelen.